schaamte, schuld en identiteit 2021

schaamte, schuldgevoel en identiteit

Tijdens deze workshop, zullen we de ontwikkeling van gevoelens van schaamte en schuld onderzoeken vanuit de neurowetenschappelijke inzichten, de vroege kinderjaren en in latere relaties. Tevens onderzoeken er transgenerationele overdracht van schuld en schaamte..

De wortels van schaamte en schuld zijn vaak te vinden in stressvolle ervaringen veroorzaakt door vroeg(e) ontwikkelings- of shocktrauma. Gevoelens van schaamte en schuld ontwikkelen zich als reactie op stress en desorganisatie in het lichaam en zorgen daardoor voor meer stress en desorganisatie.

Negatieve overtuigingen over onszelf, zoals "Ik ben slecht" en de talrijke varianten hierop, zijn gebaseerd op de vroege ervaringen van "Ik voel me slecht". Onze identiteit wordt opgebouwd rond schaamte en schuld, de sterk vervormde identificaties en zelfveroordelingen kunnen een leven lang kunnen aanhouden.

Als we begrijpen dat schaamte en schuld heeft meer te maken met de ontoereikendheid van het milieu dan met iemands eigen falen, kunnen we onszelf op een nieuwe en meer compassievolle manier zien. We zijn dan meer verbonden met onze kracht, hebben betere gedragsmogelijkheden en kunnen vervormde zelfbeelden loslaten.

We verkennen het thema zowel theoretisch als door middel van praktische oefeningen, zodat deelnemers hun eigen authentieke ervaringen kunnen onderzoeken.