het sociale zenuwstelsel

Deze module is onderdeel van de training Primal Somatic Traumhealing, maar is ook los te volgen, voor mensen die de training in voorgaande jaren hebben gedaan of een soortgelijke opleiding volg(d)en.

De workshop is gebaseerd op de diepmenselijke ervaring, dat genezing en co-regulatie worden aangeleerd in een veilig en afgestemd relationeel veld, waardoor we ons kunnen ontwikkelen en groeien.

In deze gevorderde training worden benaderingen voor het reguleren van osteopathisch aanrakingwerk geïntroduceerd en gecombineerd met de affectieve principes van sociale communicatie. De manier waarop we ons verhouden tot vroege biopsychologische hechtingspatronen, die bij elk nieuw contact worden geactualiseerd en geactiveerd, en onze aanpassingsstrategieën om hiermee om te gaan, is cruciaal voor ons fysieke en emotionele welzijn en / of om symptomatisch te worden.

Deelnemers leren aanvullende vaardigheden die de effectiviteit van sessies vergroten en en het gebruik van specifieke ondersteunende hulpmiddelen die de hersenen en het zenuwstelsel reguleren.

Behandelde onderwerpen:

  • Het autonome zenuwstelsel (ANS) als relationeel systeem: de biologische basis voor de hechtingspsychologie
  • De transformerende kwaliteit van veiligheid
  • Neuroceptie en polyvagale theorie (Stephen Porges): N. vagus en zijn fundamentele rol voor sociale communicatie en prosociaal gedrag
  • Opkomende "portalen" om autonome staten te reguleren en mee te reguleren
  • De toestanden van de ANS, N. vagus en hun invloed op psychologische ervaring, stress-, affectregulatie en relationeel gedrag
  • "Polyvagale" benaderingen en interventies die de effectiviteit van het therapeutische proces ondersteunen
  • Enkele specifieke benaderingen voor het reguleren van aanraking / zelfaanraking die de integratie van vastgezette energie in de buik en borst ondersteunen

 

De cursus wordt in het Engels gegeven. Geschikt voor alle lichaams- en psychotherapeuten.