vrouw! een reis naar vrijheid en verbinding

In de training Vrouw ga je op zoek naar wat werkelijk van jou is en naar wie jij werkelijk bent: jouw kracht, liefde, eigen wijsheid, jouw vrijheid en levensenergie. Je onderneemt, samen met andere vrouwen een reis, die begint als je als kind nog helemaal in verbinding bent met je moeder. Jouw wereld en de wereld van je moeder zijn in het begin onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Je moeders gevoelens, haar waarden en normen en haar overtuigingen
over het leven, over verbinding en relateren draagt ze onbewust op jou over.
Naarmate je ouder wordt zullen ook de overtuigingen van je vader een belangrijke rol gaan spelen.

Door een proces van bewustwording aan te gaan, leer je wat goed is voor jou en leer je keuzes maken en grenzen aan geven. Dat is vrijheid. Door dit samen met andere vrouwen te beleven en (h)erkenning te vinden bij elkaar, ontstaat er verbinding en steun. Dat is zusterschap.

Weekend 1  

In dit weekend maak je contact met gevoelens en gebeurtenissen uit de eerste twee jaar van je leven. In die periode was de relatie met je moeder de belangrijkste. Je leert je hechten aan je lijf en aan het leven via de verbinding/hechting met je moeder. In hoeverre ben jij versmolten met je moeder? Je kunt ontdekken wat werkelijk van jou is en teruggeven wat bij haar hoort.

Weekend 2

Een weekend waarin we gebruik maken van een warmwaterrebirthingsessie. Hierin kun je het oude achter je laten en jouw eigen overtuigingen in de wereld zetten. Je komt weer in contact met je essentie en levenskracht, en je wordt als het ware opnieuw geboren. Hierdoor kun je een begin maken met het nemen van de verantwoordelijkheid voor de vrouw die jij werkelijk bent. Het is een prachtig en indrukwekkend blok waarin je jezelf kan laten dragen door de andere vrouwen en waarin het zusterschap zich kan verdiepen.

Weekend 3  

Vanuit de ervaring van het vorige weekend ga je nu naar de tijd waarin je jezelf als meisje begint te ontdekken. Hier speelt je vader ook een belangrijke rol. Je maakt contact met de boodschappen die je hebt meegekregen over vrouw-zijn, je lichaam, je levensenergie en seksualiteit en hoe deze tot uitdrukking komen in je relaties.